تصاویر برخی مشتریان قبل و بعد از مصرف دمنوش های نیوشا

ما و سایر همکارانمان در نیوشا مشتریان راضی زیادی داشته و داریم که با مصرف دمنوش های نیوشا و نیز رعایت برخی مواردی که به آنها تذکر داده شده توانسته اند به اندام ایده آل خود برسند.
این تصاویر آنقدر زیادند که خود شما نیز می توانید با یک جستجوی ساده در اینستاگرام و با هشتک #لاغری و یا #نیوشا عکس های زیادی از آنها را مشاهده بفرمایید.
با اینحال ما در اینجا برای آندسته از دوستان که درخواست قرار دادن تصاویر قبل و بعد مشتریان را داشتند، برخی از این تصاویر را قرار دادیم.