می تونی بحث درباره تغذیه مناسب جهت پیشگیری و بهبودی بواسیر را بدون گذاشتن هیچ دیدگاهی دنبال کنی. خوشت اومد، هان؟! فقط آدرس ایمیلتو در کادر زیر بنویس و تمام!