می تونی بحث درباره جعبه پذیرایی ترمه ۲۰ قسمتی را بدون گذاشتن هیچ دیدگاهی دنبال کنی. خوشت اومد، هان؟! فقط آدرس ایمیلتو در کادر زیر بنویس و تمام!